Ion Georgescu

Painting exhibition at the "Mihai Eminescu" National Salon, XL edition - Artist Exhibition

Painting exhibition at the

The paintings of the painter Georgescu Muscel decorated the "Constantin Brâncuşi" Exhibition Hall from the Parliament Palace, at the "Mihai Eminescu" National Salon, the XL edition, between 06-28 June 2019. The event was organized by Mihai Costin, president of the Romanian Numismatic Society "Mihai Eminescu", under the aegis of the Chamber of Deputies.

 

Veronica Micle

Îmi face bine de tine să aud,
Fată frumoasă din Năsăud;
Te simt ca pe-o rudenie de-aproape
Încorsetată-n haina suferinței…
Prin dreptul tău a trebuit să treacă,
Cum trece spre victorie o oaste,
Autostrada poeziei noastre…
Căci Geniul nostru nu putea să-ncapă
Decât în lumea cea sublimă și săracă.
Profilul tău de coafură, chipul tău
Cumpănă dreaptă face staturii de Luceafăr…
Ai înfruntat cutume, și lume, și destin –
Îti mulțumesc că l-ai iubit pe Emin !
Mai ales acum, când, dincolo de fire, 
Se mai aruncă-n draga lui icoană
Cu bulgări de nesimțire.